Kulturní centrum
Chaberský dvůr

Hrušovanské náměstí 253/5
184 00 Praha-Dolní Chabry
+420 604 976 653
+420 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
knihovna@dchabry.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA
ZÁŘÍ-ČERVEN

PO ZAVŘENO
ÚT 10.00-12.00, 13.00-18.00
ST 10.00-12.00, 13.00-18.00
ČT 10.00-12.00, 13.00-18:00
PÁ 08.00-12.00, 13.00-16.00
SO 10.00-12.00, 13.00-18.00
NE ZAVŘENO

www.dchabry.eu


Ptejte se knihovny

NOVINKY

arr3Zažít mšsto jinak 15.9.2018Kulturní a sociální komise ve spolupráci s týmem Auto*matu Vás srdečně zvou v sobotu 15. 9. 2018 na... arr3Stolní hry k zapůjčení v knihovně ... arr3Kopírování v KC CHDNově zavedená služba kopírování v Kulturním centru Chaberského dvora od 1.8.2013. Sazebník... arr3Nové časopisy v knihovněV novém roce se čtenáři Místní veřejné knihovny v Praze – Dolních Chabrech mohou těšit kromě nových... arr3SMARTKATALOGMilí čtenáři a příznivci chaberské knihovny, chcete mít fond naší knihovny u sebe kdekoliv a... arr3Vítězné logo knihovny v ChabrechLogo knihovny Dne 31.3.2014 bylo na Radě MČ schváleno logo Místní veřejné knihovny. Vítězkou se...

MÍSTNÍ KNIHOVNA

Služby místní knihovny

pro registrované čtenáře nabízíme

  • rezervování titulů včetně možnosti spolurozhodovat o jejich nákupu
  • kulturní a vzdělávací akce
  • přístup na Internet
  • pro nejmenší čtenáře dětský koutek

 

Kontakt:

Tel.: 283 852 858
E-mail:knihovna@dchabry.cz

Knihovna
knihovna první patro knihovna přízemí s domečkem vchod
Historie knihovny

Místní knihovna v Dolních Chabrech má více jak stoletou tradici. První obecní knihovna zde byla založena již počátkem roku 1900, a i když se jednalo o amatérskou iniciativu a knihy, většinou jen darované, neměly zvláštní hodnotu, sehrála při osvětě místních občanů svou roli. Tu pak převzaly vlastenecko-tělocvičné spolky Sokol a DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota), které též půjčovaly knížky ze svých fondů.

Na základě zákona z roku 1919, který přikazoval obcím knihovny nejen zřizovat, ale také podle počtu obyvatel patřičnou částkou financovat, byla znovu otevřena obecní knihovna v roce 1924. Své místo si našla v kabinetu místní školy (dnes mateřské školy) a funkce knihovníků se stala doménou zdejších učitelů. Prvním z nich byl řídící učitel Václav Fandovský. Na nákup knih obec přispívala několik let částkou 500 Kč. Bylo tedy již z čeho vybírat, přesto se zájem o  literaturu, zřejmě především z důvodu velké pracovní vytíženosti obyvatel, rozvíjel jen pomalu. V roce 1930 bylo evidováno jen 31 čtenářů, kteří přečetli 627 knih.

Větší rozmach nastal až v roce 1935, kdy byl předsedou knihovny zvolen J. Kolář a úlohy knihovníka se ujal Karel Matoušek, pozdější řídící učitel. Tento vzdělaný a pro věc zapálený muž především rozšířil a obohatil knihovní fond o kvalitní literaturu. Odezvou bylo, že počet čtenářů narostl na 103 a uskutečnilo se 3326 výpůjček. V době druhé světové války po revizích fondu, nařízených okupanty, muselo být 355 knih vyřazeno. Přesto však počet výpůjček stoupal. Důvodem bylo omezení zábav a tím minimalizovaná možnost jakéhokoliv jiného kulturního vyžití. V roce 1940 vlastnila knihovna, přes předchozí úbytek, 1110 knih.

Jak se střídali knihovníci, měnilo se i umístění knihovny. Ze školy byla přemístěna do obecního domu, další řádku let se nacházela v pronajaté místnosti v domě paní Karáskové, v roce 1945 opět našla dočasné umístění v bývalé úřadovně obecního domu.

Po válce knihovna zaznamenala velký rozvoj, dokupovaly se nové knihy a počet čtenářů, zejména z řad školních dětí, utěšeně narůstal. V roce 1955 ji navštěvovalo 500 čtenářů a měla kolem tří a půl tisíce svazků všech žánrů. Knihovník, pan učitel Goldstein, dovedl dětem i dospělým ve výběru četby podle jejich zálib dobře poradit. V té době knihovna sídlila v místnostech při MNV a otevřeno bylo každý čtvrtek odpoledne. V roce 1969 se však opět stěhovala, a to do místnosti v Pernštejnské ulici čp. 200. Tehdy vlastnila již 4650 svazků, ale počet čtenářů, pravděpodobně vlivem rozšiřující se televize, značně klesal. Proto také bylo zvažováno, zda nevyužít možnosti tzv. pojízdné knihovny, která by pravidelně dvakrát do měsíce výpůjčky vyřizovala. K tomu nakonec nedošlo, knihovna v obci fungovala dál a v roce 1980 se znovu přestěhovala, tentokrát do prostor bývalého statku čp. 248 na Hrušovanském náměstí. Zde působila v nevyhovujících tmavých místnostech bez sociálního zázemí. Téměř 20 let zasvětila práci v chaberské knihovně paní Jiřina Česká, která se zpočátku střídala ve funkci knihovnice s paní učitelkou Přádovou.

V roce 2003 přistoupilo zastupitelstvo Dolních Chaber na myšlenku vybudovat v prostorách budovy Základní školy ve Spořické ulici novou moderní knihovnu. K jejímu otevření došlo 1.11.2003 a záhy se stala centrem kulturních aktivit městské části. Velké poděkování v tomto případě náleží knihovnici paní Šírové, která realizovala četné kulturní akce. Namátkou lze vybrat kupř. výstavy, jejichž názvy samy o sobě prozrazovaly, že o estetické zážitky nebyla nouze (Poezie výšivky, Kouzlení s hedvábím, Květina v náruči poezie), či pravidelná Pohádková čtení.

Výňatek z knihy Krákorová, J. a kol., Dolní Chabry. Praha 2006, s. 101 – 102. Text byl upraven. Kniha je součástí knihovního fondu
Místní knihovny MČ Praha – Dolní Chabry.

MGM5Y2Ez