Kulturní centrum
Chaberský dvůr

Hrušovanské náměstí 253/5
184 00 Praha-Dolní Chabry
+420 604 976 653
+420 283 852 858
chaberskydvur@dchabry.cz
knihovna@dchabry.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA
ZÁŘÍ-ČERVEN

PO ZAVŘENO
ÚT 10.00-12.00, 13.00-18.00
ST 10.00-12.00, 13.00-18.00
ČT 10.00-12.00, 13.00-18:00
PÁ 08.00-12.00, 13.00-16.00
SO 10.00-12.00, 13.00-18.00
NE ZAVŘENO

www.dchabry.eu


Ptejte se knihovny

NOVINKY

arr3Zažít mšsto jinak 15.9.2018Kulturní a sociální komise ve spolupráci s týmem Auto*matu Vás srdečně zvou v sobotu 15. 9. 2018 na... arr3Stolní hry k zapůjčení v knihovně ... arr3Kopírování v KC CHDNově zavedená služba kopírování v Kulturním centru Chaberského dvora od 1.8.2013. Sazebník... arr3Nové časopisy v knihovněV novém roce se čtenáři Místní veřejné knihovny v Praze – Dolních Chabrech mohou těšit kromě nových... arr3SMARTKATALOGMilí čtenáři a příznivci chaberské knihovny, chcete mít fond naší knihovny u sebe kdekoliv a... arr3Vítězné logo knihovny v ChabrechLogo knihovny Dne 31.3.2014 bylo na Radě MČ schváleno logo Místní veřejné knihovny. Vítězkou se...

»
Devatero z Knihovního řádu Místní veřejné knihovny Praha - Dolní Chabry

I. Služby knihovny
Knihovna je knihovnou základní a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby:

 • výpůjční služby
 • meziknihovní služby
 • informační služby

II. Uživatelé knihovnických služeb

 • Uživatelem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky.
 • Knihovna vyžaduje k registraci osobní doklad, kterým je ověřena totožnost čtenáře a správnost jím uvedených identifikačních údajů.
 • Děti do 15 ti let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

III. Registrační poplatky

 • Registrační poplatek za vystavení čtenářského průkazu a při každoročním obnovení platnosti pro čtenáře staršího 15 let je 50,- Kč.
 • Registrační poplatek pro právnickou osobu za každý čtenářský průkaz je desetinásobkem roční známky – 500,- Kč.
 • Registrační poplatek se netýká čtenářů mladších 15 let a čtenářů studoven a čítáren.
 • Poplatek za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu pro všechny čtenáře je 20,- Kč.

IV. Základní povinnosti a práva uživatelů

 • Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka.
 • Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi.

V. Postup při půjčování

 • Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit závady.

VI. Výpůjční lhůty

 • Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Uživatel může až třikrát zažádat o prodloužení, avšak nežádá-li dokument další uživatel. Knižní novinky se zpravidla neprodlužují.
 • Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 7 dokumentů.

VII. Poplatky za přestupky

 • Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanované lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení:
  • 1. upomínka za titul 5,- Kč plus manipulační poplatek 10,- Kč
   (8 dní od konce výpůjční doby)
  • 2. upomínka za titul 10,- Kč plus manipulační poplatek 10,- Kč
   (30 dní od konce výpůjční doby)
  • 3. upomínka za titul 20,- Kč plus manipulační poplatek 10,- Kč
   (60 dní od konce výpůjční doby)
  • 4. upomínka za titul 30,- Kč, kdy částka roste s prodlením
   (90 dní od konce výpůjční doby + 1,- Kč/den)
 • Náhrada při ztrátě výpůjčky:
  • náhrada stejným titulem
  • úhrada ceny plus 20,- Kč
 • Náhrada za poškození výpůjčky:
  • obalu 10,- Kč
  • knihy 50,- Kč

VIII. Pravidla pro využívání Internetu

 • Přístup na Internet v prostorách knihovny je umožněn pouze registrovaným čtenářům místní knihovny.
 • Při pobytu v knihovně musí čtenář respektovat soukromí ostatních čtenářů a zachovávat základní etické normy.
 • Kulturní centrum Chaberského dvora nabízí veřejnosti použití Internetu bezplatně po dobu 20 minut, avšak pouze v prostorách euroinfosálu.

IX. Podrobný Knihovní řád

 • Podrobný Knihovní řád je k dispozici v knihovně.

Y2FmNDl